יומנים

בראשית שנת 1961, מיד עם היוודע לאלמה שהיא נושאת ברחמה תינוק, היא החלה לכתוב יומן אישי ובו היא מתארת ומתעדת את אשר עבר עליה, את מחשבותיה והגיגה ואת הרגשתה הכללית. את היומן הראשון כתבה אלמה בעת שהתגוררה בברלין, בעת שנדדה בכל רחבי באירופה עד שהגיעה לבסוף לישראל, שם השלימה את כתיבתו של היומן הראשון. את היומן השני כבר כתבה אלמה בישראל, בעת שהתגוררה בקיבוץ זיקים, לפני ואחרי לידתי. את היומנים הבאים כתבה אלמה בארה"ב (ניו-יורק, בוסטון, מיין) ובפולין (ורשה, פששקה) באותם מקומות בהם התגוררה לחליפין. וכך במשך כחמישים שנים כתבה אלמה באת יומניה עד שנפטרה. יתכן שכל הכתיבה והעשייה הזאת נועדה לכתוב ולתעד את סיפור חייה עבורי ולמעני...?

קטעים מתוך יומן 'ברלין' 1961

קטע מס. 1, עמ' 7

Inside a large wood grew a patch of very beautiful yellow & orange flowers. It was near the beginning of the woods, so many people walked by. Little children – parents and even their dogs. The people liked to walk in the woods. The sun shown through the trees [ that it when it didn't rain ] and the wind gently swayed the leaves. The ground was rich brown + green with pretty stones to be found everywhere. The people lived in the near by city.

בתחילתו של יער גדול גדלים פרחים יפים מאוד בצבעי צהוב וכתום. אנשים רבים עברו בסמוך ואני התבוננתי בילד קטן, בהוריו ובכלב הקטן שלהם. אנשים הגרים בעיר הסמוכה אוהבים לבוא ולטייל ביער במיוחד כאשר לא יורד גשם והשמש מאירה בין העצים והרוח מניעה בעדינות את העלים. אבנים יפות זרועות באדמת היער שבעונה זאת של השנה צבע חום עז וירוק.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------