זכרונות ילדות ב-Facebook

קבוצה חדשה בפייסבוק אשר מטרתה לקשר ולאגד חזרה את ילדי אותה שכונה חמה וקסומה בשם "וילות רסקו", "שיכון ארבעים" או "נווה עופר" באר שבע. בעיקר את אשר גדלו והתבגרו בה בשנות ה-70 וה-80. את הקבוצה הקימה עטרה צחור (כיום גם דיין) והסיבה: "כי קול פנימי אומר לי לעשות זאת ושאין מישהו אחר שיעשה זאת?" והמטרה: תוגדר בהמשך, אולי איזה משחקלילה גדול ליד המכולת בעוד שנה מהיום. אז כל מי שהיה שיצטרף ויצרף את מי שאיתו בקשר, היה מאוד מעניין...

זכרונות הילדות ב-Facebook